Topel pozdrav iz podružnične šole Dol pri Hrastniku.

Srečanja z učenci tretjega in osmega razreda.

V tretjem razredu smo prisluhnili Najlepši vilinski pravljici in ključu sedmih vrednot.

V osmem razredu smo se dotaknili drugačnosti med nami in v nas samih ter obudili sedem vrednot za boljši svet.

Ob predavanjih sem se prepustila toku hvaležnosti in so čutenju doživljanja učencev.

Odprli so svoje srce in svoje misli narisali ter zapisali.

V nadaljevanju prilagam slike in zapisane besede učencev.

Donator srečanja na podružnici Dol pri Hrastniku je bilo podjetje DEWEsoft, d.o.o., g. Andrej Orožen in ga. Helena Lapi Orožen. V imenu podjetja je bilo šoli in učencem podarjenih osem knjig in ročno izdelan ključ Ljubezni, ki ga bom dostavila po pošti.

Iz srca HVALA za zaupanje, vnovično sodelovanje in podporo.

Hvala tudi šoli za sodelovanje, gospe Janji Urlep za prijazen sprejem in organizacijo našega dogodka.

8c razred:

3c razred: