Drugačnost združuje in OŠ Polzela

2021-05-06T08:47:08+02:00

Ponovno prijazen pozdrav iz OŠ POLZELA.

Na omenjeni šoli sem imela dve predstavitvi. Pri opisu drugega srečanja sem se družila z učenci sedmega razreda.

Pri predavanju s sedmošolci imam na začetku po navadi malce pomislekov, saj veljajo za najbolj zahtevno populacijo po šolah, a ko se prepustim energijam Ključa Ljubezni harmonično steče. In tako je steklo tudi na tem srečanju, za kar sem globoko hvaležna.

Da pa vse to steče in, da lahko vse te ustvarjene projekte delim med otroke in učitelje – se iskreno zahvaljujem:

  • Podjetju Aeroidea d.o.o., gospodu Franciju Popitu za vnovično sodelovanje in podporo ?. V imenu podjetja sem šoli in otrokom podarila šest kompletkov DRUGAČNOST ZDRUŽUJE (knjiga in CD z zvočno meditacijo).
  •  gostujoči šoli, ravnateljici šole, gospe mag. Bernardki Sopčič in ostalim učiteljicam za organizacijo, pripravo ter prijazen sprejem.

V nadaljevanju prilagam misli otrok:

Upam, da se vsi super junaki počutijo dobro in živijo srečno življenje. JAŠA

Harmonija sočustvovanja, veselja, žalosti, pretresenosti … ŽIVA

Bilo je zanimivo. Nisem mogel verjeti, kaj se je zgodilo. ALEN

Najbolj mi je bilo všeč, ko je sošolka Karmen odpustila. 

Začutil sem srečo, obilje, da smo vsi ljusdje enaki, začutil sem tudi harmonijo, srečo, prijateljstvo. NIK

SREČA. JAKA

Da ne smeš soditi po zunanjosti in, da ima vsak človek srce polno ljubezni, veselja sreče. MARTIN

Go to Top