Toplo pozdravljeni v utrinkih druženja z učenci treh sedmih razredov.

Naše srečanje je obrodilo zanimivo sodelovanje in notranje bogate misli.

Sponzor predstavitve je bilo podjetje ISKRA ESV, d.o.o., iz Kranja. Iz srca HVALA za sodelovanje direktorju podjetja, g. Boštjanu Pražnikarju in g. Franciju Bukovniku. Hvala  za pozitivno naravnanost, vnovično sodelovanje in podporo.

Šoli in otrokom je bilo v imenu podjetja izročenih osem knjig in en ročno izdelan ključ Ljubezni.

Hvala ravnateljici, gospe Bernardi Sopčič za sodelovanje, prijazen sprejem, čudovito vrtnico in dobro kosilo.

Hvala vsem prisotnim učiteljicam za sodelovanje.

Hvala dragi učenci tudi Vam, za pozornost, naklonjenost in čuteče misli. S svojimi zapisi ste obogatili naše skupno poslanstvo za boljši svet – svet vrednot.