Mavričen pozdrav iz PŠ Topol.

Manjša šola v prelepem okolju.

Z učenci šestega, sedmega, osmega in devetega razreda smo vstopili v svet naših drugačnih – super junakov.

Ob tem spoznavali vrednote za boljši svet in si med seboj podelili misli, vtise, mnenja.

Podjetje, ki je to pot stalo ob mojem delu, pa je bilo vnovič, že drugič to leto:

  • podjetje Brinox, d.o.o.

Vsem na podjetju, predvsem ga. Barbari Kirm izrekam hvaležnost za sodelovanje, podporo in zaupanje.

Šola in učenci so v dar dobili devet knjig.

V nadaljevanju prilagam misli učencev: