Prisrčen pozdrav iz naših dveh srečanj na OŠ Preska.

Na šoli sem bila konec septembra in ponovno v tednu otroka.

S projektom Drugačnost združuje sem se dotaknila učence petega in tretjega razreda.

Na srečanju sem se prepustila toku hvaležnosti in sočutenju mladostniškega doživljanja ter skupaj z učenci ustvarila harmonične trenutke, ujete v mavrico sedmih vrednot.

Za to se iskreno zahvaljujem:

  • Podjetju BRINOX, d.o.o., gospe Barbari Kirm za dolgoletno zaupanje, podporo in sodelovanje.

V sklopu sodelujočega podjetja sem šoli in učencem pripravila dva predavanja, izročila štiri knjige in štire ročno izdelane ključke Ljubezni.

Ko človek udejanja svoje poslanstvo in je ob tem deležen podpore iz strani različnih podjetij po vsej Sloveniji, ko te šole povabijo v svoj “hram učenosti” in, ko ti otroci prisluhnejo s srcem, zaigra srce in prebudi se radost. Hvaležnost, kot tretja vrednota zaključi krog našega skupnega poslanstva za boljši svet.

Hvala tudi sodelujoči šoli, pedagoginji, gospe Lidiji Lavrič in prisotnim učiteljicam, gospe Bojani in ga. Martini za organizacijo, pripravo in prijazen sprejem.

V nadaljevanju prilagam misli, slike petošolcev in tretješolcev.

1. skupina – 5r.:

2. skupina – 3r: