Prisrčen pozdrav iz OŠ Mojstrana.

Dva srečanje z učenci sedmega in devetega razreda.

Na srečanju sem se prepustila toku hvaležnosti in sočutenju otroškega doživljanja ter skupaj z otroci ustvarila harmonične trenutke, ujete v mavrico sedmih vrednot.

Za to se iskreno zahvaljujem:

  • gostujoči šoli,  ravnateljici šole, gospe Darji Pikon in svetovalni delavki, ga. Nives Košir ter prisotni učiteljici na predstavitvi za organizacijo, pripravo ter prijazen sprejem. Hvala za darilce.

V nadaljevanju prilagam misli otrok:

SEDMI RAZRED:

DEVETI RAZRED: