Prisrčen pozdrav iz OŠ GORICA v Velenju.

Srečanje z učenci dveh osmih razredov.

Ker otrok na šoli še vedno ne združujejo, sem bila z vsakim razredom posebej, po dve šolski uri.

Naše srečanje je obrodilo zanimivo sodelovanje in notranje bogate misli.

Sponzor predstavitve je bilo podjetje TESKRO d.o.o., Žeje pri Komendi. Iz srca HVALA gospe Ljudmili Štebe za pozitivno naravnanost in vnovično podporo.

Šoli in otrokom je bilo v imenu podjetja izročenih osem knjig in nekaj ročno izdelanih ključev Ljubezni.

Hvala ravnateljici, gospe Barbari Trebižan za sodelovanje, prijazen sprejem in pozitivno naravnanost. Hvala za darilo.

Hvala vsem prisotnim učiteljicam za sodelovanje in spisane misli.

Hvala dragi učenci tudi Vam, za pozornost, naklonjenost in čuteče misli. S svojimi zapisi ste obogatili moje poslanstvo.

8 a razred:

8 b razred: