Drugačnost združuje/vrednote za boljši svet in OŠ Jakoba Aljaža, 20. 3. 2024

2024-03-21T20:12:15+01:00

Pozdravljeni iz kranjske šole, kjer sem gostovala prvič. 

Srečala sem se z učenci 3a in 3b razreda. Prijetni, z dobro koncentracijo, prisluhom in prisrčnim sodelovanjem.

Bila sta iskrena in dotakljiva snidenja, dolga dve šolski uri, ki sta  porodila sočutne, prijazne in razmišljujoče misli, katere prilagam v nadaljevanju.

Iskrena HVALA, podjetju Iskra ESV, d.d., g. Pražnikar Boštjanu za ponovno sodelovanje, podporo in dolgoletno zaupanje.

V imenu podjetja so bili otrokom razdeljeni štirje ključki Ljubezni in štiri knjige DZ.

Drugo podjetje, ki je sodelovala pri drugi predstavitvi, v tretjem b razredu, pa je bilo podjetje Tiring, d.o.o. Tudi njim HVALA iz srca za dolgoletno zaupanje, sodelovanje in podporo.

3a razred:

3b razred:

Go to Top