Prisrčen pozdrav iz PŠ Podblica .

Z učenci od prvega do tretjega razreda smo vstopili v svet naših drugačnih – super junakov.

Ob tem spoznavali vrednote za boljši svet in si med seboj podelili misli, vtise, mnenja.

Podjetje, ki je to pot stalo ob mojem delu, pa je bilo vnovič:

  • podjetje Dom trade, d.o.o.

Vsem na podjetju, predvsem ga. Poloni Tičar izrekam hvaležnost za sodelovanje, podporo in zaupanje.

Šola in učenci so v dar dobili osem knjig. ključek Ljubezni pa še pošljem po pošti. Pridobil si ga je učenec s pravilnim odgovorom na zastavljeno vprašanje.

Učiteljici šole, ga. Katji Cuderman in kuharici šole, hvala za prijaznost in gostoljubje.

V nadaljevanju prilagam slikice učencev: