Mavričen pozdrav.

Drugačnost združuje – projekt ustvarjen z URI SOČA in šestimi drugačnimi otroci smo to pot prvič spoznavali na OŠ Jakoba Aljaža.

Imela sem srečanje z učenci tretjega C razreda.

Na delavnici smo se se prepustila toku hvaležnosti za moje – naše čuteče poslanstvo, ki ga opravljam skupaj z vsemi Vami – šolami, ravnatelji, učenci, učitelji, sponzorji.

Učence in učenke sem obiskala, kot pisateljica v okviru PROJEKTA dRUGAČNOST ZDRUŽUJE. Spoznali smo šest superjunakov in sedem vrednot ključa Ljubezni ter ustvarili mavrico Harmonije in podelili srca  in cvetje v znamenju sedmih vrednot.

Otroci so se lepo vživeli v pripovedovanje, bili sodelujoči in radovedni.

Delavnici sta bili izvedeni v okviru projekta Z ROKO V ROKI PRI USTVARJANJU MAVRIČNEGA SVETA skupaj z Zavarovalnico Triglav, d.d., ki financira omenjeni projekt.

Šoli in otrokom je bilo v imenu Zavarovalnice Triglav, d.d. izročenih nekaj knjig (4) in dva ključka Ljubezni.

Najlepša hvala za zaupanje,  sodelovanje in podporo – Zavarovalnici Triglav, d.d.

Hvala šoli, pedagoginji Tini Potočnik in učiteljicam za naklonjeno sodelovanje.

Hvala tudi Vam dragi otroci, za misli, slikice ki ste jih po našem zaključku zapisali, narisali.