Prisrčen pozdrav iz OŠ Šempeter v Savinjski dolini.

Dva prikupna srečanja z učenci dveh prvih razredov.

Naše srečanje je obrodilo veliko lepih misli – spregovorjenih in predvsem upodobljenih v slikah otrok. Z eno skupinico smo iz gline ustvarili tudi ključke Ljubezni.

Sponzor predstavitve in podarjenih knjig je bilo podjetje TISKARNA OZIMEK d.o.o. Šoli in otrokom je bilo ob predstavitvi poklonjenih osem  knjig in štirje ročno izdelani ključi Ljubezni.

Iz srca HVALA g. Mirijan in Tonetu Ozimek za vnovično sodelovanje in podporo.

Hvala pomočnici ravnatelja, ga. Teji Perme za sodelovanje, prijazen sprejem in malico.

Hvala dragi učenci tudi Vam, za pozornost, naklonjenost in prikupne slikice.

V nadaljevanju prilagam spisane in narisane misli ? otrok.

1a razred:

2b razred: