Prisrčen pozdrav iz OŠ Stražišče.

Po enem letu ponoven obisk in srečanje s tremi oddelki drugih razredov. Zaradi velike številčnosti otrok sem obiskala vsak razred posebej. To pot smo si ogledali spot – Podarimo srce, podarjali srca sedmih vrednot, prižigali sveče v znamenju sedmih vrednot ter ustvarili iz gline ključe Ljubezni.

Naše srečanje je obrodilo veliko lepih misli – spregovorjenih in predvsem upodobljenih v slikah otrok.

Sponzor predstavitve in podarjenih knjig je bilo podjetje BPT d.o.o. Šoli in otrokom je bilo ob predstavitvi poklonjenih osem knjig. 

Iz srca HVALA ga. Sabini Gros in ga. Damijani Habjan za vnovično sodelovanje in podporo.

Hvala prisotnim učiteljicam, ga. Petri Štrukelj za organizacijo in pripravo dogodka. Hvala za darilce.

Hvala dragi učenci tudi Vam, za pozornost, naklonjenost in prikupne slikice.

V nadaljevanju prilagam spisane in narisane misli ? otrok.

Druga in tretja skupina: